Warsztaty

Dobre życie jest pragnieniem nas wszystkich, choć zapewne dla każdego, na różnych etapach życia, oznacza co innego. Zmieniamy się, dojrzewamy, rośnie nasza świadomość – szukamy sensu życia i spełnienia, radości i spokoju, miłości, zdrowia i szczęścia – i coraz częściej uświadamiamy sobie, że nie znajdujemy tego w świecie zewnętrznym, że szukać musimy w sobie.Dobrą do tego okazją są warsztaty poszerzające i wspierające kompetencje osobiste i umiejętności społeczne, podczas których, m.in.:

  • możemy skoncentrować się na szukaniu rozwiązań a nie na problemach, 
  • uczymy się rozpoznawać zasoby osobiste i korzystać z własnych potencjałów,
  • uczymy się współpracy, skuteczności i brania odpowiedzialności za swoje wybory,
  • dostrzegamy i doceniamy siebie.

Aktualne warsztaty:

WIĘZY I WIĘZI CZYLI RODZINNE OPOWIEŚCI 
WYBIERAM SIEBIE – warsztat wspierający zasoby osobiste
RESPECT – trening asertywności 
ŻYCIE PO ROZWODZIE