Psychoterapia

133ae8_24184c4e467a885fcf9a2716936599de

Jako psychoterapeuta i trener rozwoju umiejętności osobistych chcę towarzyszyć ludziom w ich przemianach i wspierać ich w poczuciu wpływu na własne  życie. Czasami tracimy poczucie tego wpływu – zwłaszcza w kryzysach życiowych, gdy kogoś ważnego tracimy, gdy nie układa nam się w relacjach, gdy nasze potencjalne działania paraliżowane są przez lęki, gdy nie widzimy sensu dalszych starań i w każdej innej, trudnej na ten moment, sytuacji, z której chcielibyśmy znaleźć wyjście. Z pomocą psychoterapeuty, który ze zrozumieniem i życzliwością towarzyszy klientowi, może to być łatwiejsze i szybsze.

Psychoterapia jest też dobrym narzędziem do poznawania siebie i rozwoju – rozumienia mechanizmów działania, zmieniania ich na takie, które pomogą nam poczuć się w swoim życiu bardziej „u siebie”, uznawania i doceniania siebie, budowania satysfakcjonujących długotrwałych relacji.

Czy psychoterapia jest skuteczna? Czy jest „lekarstwem” na wszystko? Wiele badań potwierdza skuteczność psychoterapii, choć nie można powiedzieć, że pomoże zawsze i każdemu. Wiele zależy od relacji, jaka się tworzy między klientem a psychoterapeutą, mniej od podejścia (kierunku) psychoterapeutycznego, zgodnie z którym pracuje psychoterapeuta. Ważne są też cele, jakie pacjent sobie stawia i wspólnie z psychoterapeutą urealnia – czy są możliwe do osiągnięcia, a jeśli tak, w jakim czasie? Trudno spodziewać się po dwóch czy trzech spotkaniach wyraźnych zmian w postrzeganiu siebie i świata czy trwałej poprawy, choć zdarza się i tak, że czasem wystarczy jedno czy dwa spotkania, żeby poczuć się lepiej lub podjąć ważną decyzję. Skuteczność psychoterapii zależy również od zaangażowania, zarówno pacjenta jak i psychoterapeuty. To proces, często wielomiesięczny,  w efekcie pozwalający lepiej zrozumieć siebie i innych, wspierający w życiowych zmianach, dający zrozumienie i oparcie.  Im lepiej się znamy, tym większe mamy poczucie wpływu na swoje życie. I taki jest cel psychoterapii – żeby dobrze sobie w życiu radzić, zarówno w trudnych jak i szczęśliwych okolicznościach, doceniając i przyjmując życie w pełni, odnajdując radość, mając siłę do działania.

Zapraszam do kontaktu – nr telefonu 575 944 169 lub  poprzez poniższy formularz: